Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

Noutăţi

Prima prăznuire a Sfântului Ierarh Dionisie după canonizarea sa: 17 septembrie 2019

publicat pe 17 septembrie 2019

Marți, 17 septembrie 2019, Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, a fost sărbătorit pentru prima dată după canonizare la Mănăstirea Sireți, unde soborul sfintei mănăstiri în frunte cu părintele stareț, Prea Cuv. Arhim. Porfirie, a oficiat Sf. Liturghie cu această ocazie.

Aceasta este prima prăznuire a Sf. Dionisie,  după hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,  din 25 octombrie 2018, de a-l înscrie în calendarul Bisericii Ortodoxe.

Anul acesta este primul an în care Sfântul Dionisie  a fost sărbătorit în mod solemn de credincioșii ortodocși români de pe ambele maluri ale Prutului, a căror evlavie față de noul mărturisitor al Domnului Hristos este tot mai mare cu fiecare an ce trece.

Părintele stareț Arhimandritul Porfirie Dobre, are o evlavie aparte față de Sf. Ierarh Dionisie, din moment  ce a pășit pe pământul Basarabiei, pronia lui Dumnezeu a făcut ca să-i cunoască viața și nevoințele marelui ierarh, pomenindu-l la fie ce Sf. Liturghie alături de marii ierarhi ai acestui ținut. Dumnezeu a lucrat în mod miraculos, ca același părinte care l-a pomenit ani la rând și s-a rugat pentru odihna sa, peste ani să fie martor al descoperirii moaștelor Sf. Dionisie și al pregătirii și așezării sale spre închinare.

În cuvântul său de învățătură, după Sf. Liturghie,  Părintele Arhimandrit a elogiat personalitatea strălucitului Ierarh al Bisericii lui Hristos, arătând că, deși a trăit în vremuri grele, a lăsat în viața Bisericii lucruri care îl fac vrednic de veșnică amintire și pomenire. Sfântul Dionisie a fost un zelos arhipăstor, un cunoscător al tainelor sufletești, un cercetător al Sf. Scripturi și  reprezintă chipul unui ierarh desăvârșit, plin de smerenie, credință și sfințenie. Crescut în crezul dragostei de neam, el a știut să lupte fără preget, pentru realizarea aceluiași ideal, niciodată obosit, a fost un apostol al neamului său, veșnic pe drum, rătăcitor prin satele noastre, a fost alinarea poporului.

Sf. Dionisie  neprecupețind nici un moment, merge din sat în sat, din cătun în cătun, povățuind, ascultând, învățând. Vacanța P. S. Sale fiind umbletul nesfârșit pe drumurile pline de praf ale satelor noastre basarabene. Băile P. S. Sale fiind sudorile fierbinți, ce se preling tăcut pe fața-i trecută de ani, acolo în tainicele rugăciuni, ce P. S. Sa nu uită niciodată să le facă, între zidurile iubitei sale mănăstiri. Viața de ascet, dar în același timp de aprig luptător. Profet a unui crez—eri, luptător pentru un ideal – azi. Om cu desăvârșire corect, sclav al datoriei, el a știut să arate tuturor felul cum cineva trebuie să-și trăiască viața. Dar nu pentru apusul unei munci depuse în slujba Bisericii și Neamului, închinăm noi aceste rânduri. Nu! Ci pentru a reliefa pentru totdeauna personalitatea aceluia, care a știut să fie pentru generația de ieri un luptător, iar pentru noi generația de azi și de mâine, un neprețuit îndrumător.,, după cum spunea Pr. N. Tomoilă la sărbătorirea de 70 de ani ai PS Sale.  Descoperirea trupului său neatins de stricăciune este o mărturie a prezenței roditoare a Duhului Sfânt în viața sa. Să-i înălțăm rugăciuni și să cerem ajutorul și mijlocirea acestui mare Sfânt al Bisericii noastre, să-i urmăm învățăturile și sfințenia vieții, nădăjduind să moștenim Împărăția lui Dumnezeu” – a spus preacuviosul părinte stareț.

După Sfânta Liturghie, părintele arhimandrit Porfirie, Starețul Sf. Mânăstiri Sireți, înconjurat de un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire pentru părinții Sfântului Ierarh Dionisie, Vasile și Adriana.

Pomenirea de astăzi să ne fie tuturor un imbold pentru dobândirea aceleiași credințe pe care a manifestat-o Sf. Dionisie, puse în slujba dragostei  de Biserică, de Patrie și de Neam.

Pentru rugăciunile Sf. Ierarh Dionisie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin

Prot. Viorel Rusu, secretarul Protopopiatului Anenii Noi

Vasile și Adriana Erhan - Părinții Sfântului Dionisie (Fotografie din arhiva familiei Popescu Simona)

Sf. Dionisie împreună cu fratele său Teodor (Fotografie din arhiva familiei Popescu Simona)

Sf. Dionisie împreună cu colaboratorii revistei „Cuvânt Moldovenesc”

16 mai 1943 - Sf. Dionisie împreună cu Gala Galaction: câteva luni înainte de plecarea sa la Domnul

Imagini de la aşezarea în raclă a moaștelor Sf. Dionisie:

Schimbarea veșmintelor:

Imagini din cadrul Sfintei Liturghii săvârșită în Biserica Sf. Nicolae - Sireți, 17 septembrie 2019:
 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705