Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

Noutăţi

Pomenirea de 40 zile a pr. Mihail

publicat pe 14 aprilie 2007

În ziua de 14 aprilie s-au împlinit 40 de zile de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire ieromonahul Mihail Cazacu fericitul ctitor al mănăstirii „Sf.M.Mc. Iacov Persul” care a lucrat în via Domnului pentru bunul mers al construcţiilor de pe teritoriul mănăstirii dar in acelaşi timp şi pentru consolidarea unei obşti sănătoase despre care el vorbea în discuţiile sale cu stareţul dar si cu părinţii acestei mici obşti monahale.

La 15 august 2006 protoiereul mitrofor Mihail Cazacu depune voturile monahale la mănăstirea Sireţi astfel devenind ieromonahul Mihail, duhovnicul, ctitorul, dar şi vieţuitorul pentru totdeauna al mănăstirii Sireţi.

Slujba de pomenire a fost precedată de Sfînta şi Dumnezeeasca Liturghie cu un sobor de slujitori în frunte cu stareţul mănăstirii arhim. Porfirie Dobre, Liturghia fiind săvîrşită în paraclisul „Sf.M.Mc. Iacov Persul” după care slujitorii au mers în procesiune la biserica „Buneivestiri”, ctitoria părintelui Mihail dar şi locul de veci al vrednicului de pomenire, unde în prezenţa familiei, rudelor apropiate, a fiilor duhovniceşti, dar şi a credincioşilor care l-au cunoscut s-a săvîrşit Parastasul de pomenire al celor 40 de zile de la trecerea sa la Domnul.

După Parastas a fost rostit un frumos cuvînt de învaţatură în care s-au pomenit unele fapte vrednice de urmat ale părintelui Mihail şi o agapă frăţească la care au luat parte toţi cei prezenţi. Toţi şi-au adus aminte cu drag de părintele lor duhovnicesc, iar cei care nu l-au cunoscut mai îndeaproape şi-au exprimat profund regretul pentru faptul că nu au încercat să-l cunoască, dar s-au bucurat totuşi că l-au cunoscut din cele auzite de la fiii şi ucenicii săi duhovniceşti, menţionînd cu toţii că părintele Mihail va rămîne veşnic viu în inimile lor şi a obştii monahale care îl are ca pe un model de trăire intru Hristos Iisus Domnul Nostru.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii pe vrednicul de pomenire ieromonahul Mihail şi chiar dacă s-ar părea că am pierdut un om să nădăjduim cu toţii că am cîştigat un înger în împărăţia cerurilor şi un rugător în acelaşi timp în faţa Tronului Ceresc pentru noi cei de pe pămant şi pentru care s-a rugat viu fiind.
 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705