Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

Noutăţi

<< 95 96 97 98 99 100 101 102 103 <  Pagina 104 din 104

publicat pe 20 ianuarie 2008

La 6/19 ianuarie Biserica Ortodoxă prăznuieşte sărbătoarea Botezului Domnului, Epifania sau Arătarea Domnului. Intru această zi la Mănăstirea Sf.M.Mc. Iacov Persul – Sireţi s-a săvârşit Sf. Liturghie şi Sfinţirea cea Mare a apei de către P.Cuv.Protos. Natanael, Ierom. Iacov şi Ierod. Serafim.
  Continuare»publicat pe 20 ianuarie 2008
În perioada 27 dec. 2007 – 12 ianuarie 2008 P. Cuv. Ierom Iacov la invitaţia schitului românesc Lacu din Sf. Munte Athos a vizitat Grădina Maicii Domnului. Iar la Sărbătorile Naşterii Domnului a liturghisit împreună cu P. Cuv. Arhim. Ştefan Lacoschitiotul, protosul schitului. A vizitat chiliile româneşti Provota şi Catafighi unde în perioada interbelică au fost superiori ieromonahii Antonie Moisei şi respectiv Visarion Moisei (decedat (1981) ambii originari din Sireţi.
  Continuare»publicat pe 11 decembrie 2007

Ziua de 10 decembrie 2007 pentru mănăstirea Sf.M.Mc.Iacov Persul din comuna Sireţi este o zi de sărbătoare nu doar pentru mica obşte monahală, ci şi pentru întreaga comunitate creştin ortodoxă. Chiar dacă nu este o sărbătoare cu ţinere în popor, totuşi creştinii din Sireţi şi cei din împrejurimicare cunosc viaţa acestui gigant martir al Lui Hristos, au venit şi s-au bucurat împreună cu obştea monahală de la Sireţi, astfel preamărindu-L pe Dumnezeu prin cinstea adusă Sf.M.Mc.Iacov Persul.
  Continuare»publicat pe 10 septembrie 2007

La 9 septembrie 2007 când se împlinesc 6 luni de când părintele nostru ieromonahul Mihail a fost chemat la Domnul, obştea sfintei mănăstiri Sireţi împreună cu familia şi fiii duhovniceşti ai fericitului părinte Mihail s-au adunat spre a face pomenire sâmbătă 8 septembrie 2007.

În dimineaţa zilei de 8 septembrie s-a săvârşit Sfânta Liturghie de către soborul sfintei mănăstiri în biserica Bunei Vestiri, ctitoria părintelui Mihail, dupa Sfânta Liturghie a urmat slujba parastasului la mormântul părintelui, după care a urmat agapa de pomenire la care au luat parte toţi cei prezenţi la trapeza mănăstirii.
  Continuare»publicat pe 27 august 2007

La 15 august 2007 la mănăstirea Sireţi a avut loc tunderea în monahism a doi fraţi din obşte, alegânduse această zi în amintirea vrednicului de pomenire părintele nostru Mihail care la 15 august 2006 a primit îngerescul chip.

La privegherea din aceasta zi preacuviosul părinte stareţ arhimandrit Porfirie a săvarşit rânduiala tunderii în monahism a doi rasofori, care au primit numele Serafim în cinstea şi pomenirea Sfântului Serafim de Sarov şi Mihail în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail şi pomenirea părintelui Mihail Cazacu.
  Continuare»publicat pe 18 august 2007

SFÂNTUL IOAN IACOB HOZEVITUL
DE LA NEAMŢ
(1913-1960)

Cuviosul Ioan Iacob, cu metania din Mănăstirea Neamţ, a fost un sihastru sfânt al zilelor noastre care s-a nevoit 24 de ani în Ţara Sfântă, atât pe Valea Iordanului, cât şi în pustiul Hozeva. Acest fericit purtător de Hristos s-a născut în satul Crăiniceni, comuna Păltiniş - Botoşani, la 23 iulie 1913, într-o familie de ţărani credincioşi, anume Maxim şi Ecaterina, fiind singur la părinţi. Din botez s-a chemat Ilie, iar în familie i se spunea „Iliuţă". La şase luni după naştere, mama sa, îmbolnăvindu-se, a decedat, iar copilul a rămas în grija bunicii sale după tată, Măria Iacob, care îl îngrijeşte ca o adevărată mamă timp de zece ani.

  Continuare»publicat pe 14 aprilie 2007

În ziua de 14 aprilie s-au împlinit 40 de zile de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire ieromonahul Mihail Cazacu fericitul ctitor al mănăstirii „Sf.M.Mc. Iacov Persul” care a lucrat în via Domnului pentru bunul mers al construcţiilor de pe teritoriul mănăstirii dar in acelaşi timp şi pentru consolidarea unei obşti sănătoase despre care el vorbea în discuţiile sale cu stareţul dar si cu părinţii acestei mici obşti monahale.
  Continuare»publicat pe 25 martie 2007
În 1997 stareţul mănăstirii arhim.Porfirie Dobre avînd o deosebită evlavie către cele sfinte, dar mai ales către Sf.M.Mc.Iacov Persul şi avînd dorinţa sfîntă de a înălţa o sfîntă mănăstire mijloceşte la stareţa sfintei mănăstiri Dragomirna din judeţul Suceava România de la care obţine un deget şi o parte din mîna dreaptă şi o particică din craniul Sf.M.Mc. Iacov Persul în cinstea căruia incep lucrările de zidire a unui paraclis în primăvara anului 1999. Şi în toamna aceluiaşi an este sfinţit prestolul acestui paraclis în care deasemenea au fost depuse o parte din Moaştele Sf.M.Mc. Iacov Persul după vechea tradiţie a bisericii ortodoxe ca in piciorul Sfintelor Altare să fie aşezate cu mare cinste Moaştele Martirilor.
  Continuare»publicat pe 11 martie 2007
Cu profundă durere obştea sfintei mănăstiri Sireţi anunţă mutarea la Domnul a marelui duhovnic Mihail Cazacu, părintele duhovnicesc al obştii de la Sireţi si duhovnicul multor suflete din Canada, America, Romania, Moldova şi alte colţuri îndepărtate ale lumii. Părintele ieromonah Mihail s-a mutat la Domnul vineri 9 martie 2007 orele 18:55 în liniştea chiliei sale de la mănăstirea Sireţi înconjurat de întreaga obşte. Odată cu intemeierea mănăstirii Sireţi părintele Mihail a fost alături de obşte cu sfaturile sale duhovniceşti şi cu prezenţa sa binecuvântată petrecând aici în fiecare an în perioada verii, liturghisind zilnic şi zidind duhovniceşte atât obştea monahilor cât şi poporul binecredincios. La 15 septembrie 2004 părintele Mihail împreună cu arhimandritul Mina Dobzeu şi stareţul sfintei mănăstiri Sireţi arhimandritul Porfirie sfinţesc locul viitoarei ctitorii biserica cu hramul Buneivestiri şi Sf. Ioan Iacob Hozevitul, biserica ce astăzi este finalizată în materie de construcţie, după acest eveniment părintele lucrând cu "timp si fără timp" cu o energie şi o dragoste neînteleasă de alţii pentru mănăstirea Sireţi.
  Continuare»<< 95 96 97 98 99 100 101 102 103 <  Pagina 104 din 104


 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705