Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

Noutăţi

<< 81 82 83 84 85 86 87 88 89 <  Pagina 90 din 104  > 91 92 93 94 95 96 97 98 99  >>

publicat pe 29 ianuarie 2010

SFANTUL ANTONIE CEL MARE sau Cum a biruit un analfabet înţelepciunea cea nebună a lumii

Sfântul Antonie cel Mare (251-356), "părintele monahilor", este poate cel mai popular ascet şi socotit a fi începătorul vieţii calugareşti. Este considerat de tradiţia monastică drep întemeietor al monahismului, împreună cu Sfântul Pahomie cel Mare.

  Continuare»publicat pe 29 ianuarie 2010

O omilie de mare importanţă, caracterizată de curaj şi cu duh mărturisitor, a ţinut luni, 25 ianuarie 2010, în sala plină de credincioşi a Uniunii Ortodoxe Panelenice (Kaningos 10, Atena), protoprezbiterul profesor emerit al Universităţii Aristotelice din Tesalonic şi unul din protagoniştii luptei împotriva ecumenismului şi a papismului, părintele Theodoros Zisis. Tema omiliei a fost: „Către o nouă Ferrara – Florenţa. Este ignorat sau răstălmăcit Sfântul Marcu Evghenicul?”. Pe vorbitor l-a precedat vicepreşedintele Uniunii Ortodoxe Panelenice, domnul Ioannis Karatzenis.

  Continuare»publicat pe 26 ianuarie 2010

Povestirea monahului Amonie despre uciderea cuvioşilor părinţi din Sinai şi Rait.

Iubitorul de oameni Dumnezeu, Cel ce întinde mâna de ajutor celor care Îl cheamă din toată inima, a poruncit să se aprindă o vapaie mare în sfântul vârf al muntelui, şi văzând tot muntele plin de fum, şi focul suindu-se până la cer, ne-am cutremurat toţi, şi puţin de n-am pierit de frica celor ce se vedeau, apoi căzând la pământ, ne-am închinat Domnului şi ne-am rugat Lui, să treacă primejdia ce era asupra noastră.

Barbarii, văzând focul, s-au înspăimântat şi îndată au fugit, aruncându-şi armele şi lăsându-şi şi cămilele, pentru că n-au putut măcar un ceas să rabde înspăimântătoarea vedere de foc. Noi văzând acestea, am mulţumit şi am slăvit pe Dumnezeu, Care nu lasă până în sfârşit pe cei care Îl cheamă.

  Continuare»publicat pe 24 ianuarie 2010

Vamesul_si_FariseulCuvânt la Duminica Vameşului şi a Fariseului

Cea dintâi Duminică, a Vameşului şi Fariseului, care ne pregăteşte pentru Postul Mare, Sfinţii Părinţi au mai numit-o "vestitoare" a luptelor celor duhovniceşti, pentru ca prin ea, ca şi cu o trâmbiţă, ni se ves­teşte pregătirea de război împotriva diavolilor, în postul care vine.
Primul semnal al acestei pregătiri de luptă ni-l dau cele trei stihiri, care se cântă îndată după Evanghelia Utreniei: "Uşile pocăinţei...", "Cărările mântuirii...", şi "La mulţimea faptelor mele celor rele...", stihiri care ne umplu de umilinţă şi ne răscolesc inimile. În lumina lor ne vedem cu sufletul şi cu trupul întinate de mulţimea faptelor celor rele...

  Continuare»publicat pe 23 ianuarie 2010
Începând cu Duminica „Vameşului şi a Fariseului", calendarul ortodox consemnează intrarea în perioda premergătoare Paştelui. Numită după cartea în care sunt redate, pe larg, slujbele bisericeşti din acest răstimp, perioada Triodului se distinge prin specificul profund duhovnicesc şi de pocăinţă al conţinutului liturgic, toate pregătindu-ne pentru Patimile Mântuitorului Hristos, dar mai ales pentru Învierea Sa.  Continuare»publicat pe 23 ianuarie 2010
„Eu am văzut multe mănăstiri şi în Rusia şi peste graniţă. Peste tot călugării trebăluiesc, construiesc; însă şi treburile şi construcţiile sunt lucruri lumeşti. Viaţa monahului este în biserică, lucrul lui este pravila monahală.“
Sf. Antipa
  Continuare»publicat pe 20 ianuarie 2010

Sfântul Ioan nu are nevoie de laude omeneşti. L-a lăudat Însuşi Hristos când a spus că, între mulţimile oamenilor care s-au născut până atunci, el este mai presus de toţi (vezi, Matei 11, 11). Este mai presus de Noe, de Avraam, de Iacov, de patriarhi, mai presus de toţi marii bărbaţi.

 

 

  Continuare»publicat pe 19 ianuarie 2010

Sfântul Marcu Evghenicul, mitropolitul Efesului, a fost un neînfricat mărturisitor al credinţei la Sinodul de la Ferrara-Florenţa, pentru că nu a cedat presiunilor papale şi şantajelor, rămânând până la sfârşit un mărturisitor al credinţei. Nu numai că în timpul acelui Sinod a dovedit rătăcirile latinilor, dar în acelaşi timp a dovedit şi falsurile (mistificările) pe care le-au făcut latinii (catolicii) în textele Părinţilor Bisericii.

 

 


  Continuare»publicat pe 19 ianuarie 2010

Astăzi, 19 ianuarie 2010, Patriarhia Ierusalimului, alături de Biserica Rusă, Biserica Serbiei, Biserica Georgiei şi Muntele Athos, sărbătoreşte marele praznic al Botezului Domnului.

 

  Continuare»publicat pe 19 ianuarie 2010

În Iordan botezându-te Tu Doamne,
Închinarea Treimii S-a arătat,
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te,
şi Duhul în chip de porumbel a adeverit
întărirea Cuvântului,
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule,
şi lumea ai luminat, mărire Ţie!


  Continuare»publicat pe 17 ianuarie 2010

Sf. Ioan Gură de Aur - Cea mai bună pregătire pentru o sărbătoare bisericească este împăcarea cu vrăjmașii

Nu este, oare, un lucru fără judecată, ca atunci când soseşte o sărbătoare, să fie aşa o mare preocupare de a se scoate din ladă haina cea mai frumoasă şi a o pregăti cu cea mai mare grijă, a pune încălţăminte frumoasă, a aşeza pe masă mâncăruri scumpe, a aduce din toate părţile tot felul de prisosinţă, a se împopoţona şi împodobi în tot chipul, dar a nesocoti cu totul sufletul, sufletul cel părăsit, cel pătat, cel sălbăticit, cel flămând şi necurat?  Continuare»publicat pe 13 ianuarie 2010

SFÂNTUL VASILE CEL MARE – Stâlpul de foc care luminează cu putere şi azi, episcopul de care s-a minunat cerul şi pământul

“Cel între ierarhi preaales, între dascăli preaînţelept şi între toţi sfinţii preamult plăcut lui Dumnezeu, Sfîntul părintele nostru Vasile cel Mare, a avut ca patrie Pontul, ce este în Capadocia, şi s-a născut din părinţi binecredincioşi şi de Dumnezeu cinstitori. Tatăl său se numea Vasile, iar mama sa Emilia, care a născut patru fii de parte bărbătească: pe Petru şi pe Sfîntul Vasile, pentru care ne stă înainte cuvîntul, pe Grigorie şi pe Navcratie, şi o fiică, al cărei nume era Macrina.

  Continuare»publicat pe 12 ianuarie 2010
Viaţa slăvitului şi întru tot lăudatului ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, Galiţiei şi al întregii Rusii

Acest Sfânt Ierarh de neam român s-a născut la Suceava, la 21 Decembrie 1596, ca fiu al lui Simion Movilă – mai târziu, domn în Muntenia şi în Moldova – şi al soţiei sale Marghita (Margareta). Petru era deci strănepotul lui Petru Rareş (1527-1538; 1541-1546), bunicul său Ioan, fiind căsătorit cu fiica lui Rareş. De mic copil a învăţat carte şi a fost educat în frica de Dumnezeu, mai ales că avea drept unchi pe Gheorghe, Mitropolitul Moldovei, care împreună cu un alt unchi al său – Ieremia, domn al Moldovei, au ctitorit Mănăstirea Suceviţa. Îi plăcea să meargă la mănăstirile bucovinene şi în special la moaştele Sfântului Ioan cel Nou – sfânt la care a avut evlavie toată viaţa.

  Continuare»<< 81 82 83 84 85 86 87 88 89 <  Pagina 90 din 104  > 91 92 93 94 95 96 97 98 99  >>


 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705