Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

Noutăţi

<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <  Pagina 26 din 138  > 27 28 29 30 31 32 33 34 35  >>

publicat pe 30 decembrie 2015

Subiectul legat de menirea vieţii noastre este foarte serios, deoarece priveşte problema cea mai importantâ pentru om: Care este scopul pentru care ne aflăm pe pământ. Dacă omul va lua o poziţie corectă faţă de subiectul acesta, dacă îşi va afla adevărata sa menire, atunci va putea lua o atitudine corectă şi faţă de problemele particulare ale vieţii sale, precum sunt relaţiile cu ceilalţi oameni, studiile, meseria, căsătoria, zămislirea şi creşterea copiilor. Însă dacă el nu va lua o poziţie corectă faţă de această chestiune fundamentală, atunci va eşua şi în împlinirea scopurilor vieţii sale. Căci, ce sens pot avea aceste scopuri particulare, atunci când viaţa omenească nu are sens în totalitatea ei?

 

  Continuare»publicat pe 24 decembrie 2015

Insula Ciprului era patria minunatului Spiridon, care, născându-se din părinţi simpli, era şi el smerit cu inima şi bun cu viaţa. În copilăria sa a fost păstor de oi şi, crescând, s-a împărtăşit nunţii celei legiuite şi s-a făcut tată de copii. El vieţuia cu cinste şi cu plăcere de Dumnezeu, urmând lui David în blândeţe, lui Iacob în simplitatea inimii şi lui Avraam în iubire de străini. Dar nu după mulţi ani, murindu-i soţia, cu osârdie slujea lui Dumnezeu prin fapte bune, iar averea sa o cheltuia spre odihna străinilor. În lume atât de mult a plăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit cu darul facerii de minuni, căci vindeca tot felul de boli, din cele cu anevoie de vindecat şi izgonea duhurile rele din oameni, cu cuvântul. Pentru aceasta a fost ales episcop al cetăţii Trimitundei, care era o cetate vestită a Ciprului, în împărăţia marelui Constantin şi a lui Constantie, fiul său, unde făcea minuni preaslăvite.

  Continuare»publicat pe 20 decembrie 2015
Pe făcătorul cel mare de minuni, ajutătorul cel grabnic şi mijlocitorul cel prea ales către Dumnezeu, pe arhiereul lui Hristos, Nicolae, l-au odrăslit părţile Lichiei, în cetatea ce se numeşte Pătară, din părinţi cinstiţi şi de bun neam, dreptcredincioşi şi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. Această binecuvântată pereche, petrecând cu bună credinţă în însoţirea cea legiuită şi împodobindu-se cu obiceiul cel bun, pentru viaţa lor cea plăcută lui Dumnezeu şi pentru multele milostenii şi faceri de bine mari, s-au învrednicit a odrăsli această odraslă sfântă - singuri ei fiind rădăcină sfântă - şi s-a făcut cum zice psalmistul : Ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care şi-a dat rodul său la vremea sa. Deci, născând pe acest dumnezeiesc prunc, l-a numit Nicolae, care se tâlcuieşte "biruitor de popor"; şi cu adevărat s-a arătat biruitor al răutăţii, aşa binevoind Dumnezeu spre folosul de obşte al lumii.  Continuare»publicat pe 13 decembrie 2015

Datori suntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dânsul, acum se roagă de-a pururea pentru mântuirea şi ocrotirea noastră.

Dar mai ales Sfinţilor Apostoli, toată omenirea cea de sub soare le este datoare, în toată vremea şi în toate zilele, ca şi în tot ceasul, a le mulţumi, a-i slăvi, a-i lăuda şi a săvîrşi pomenirea lor cu bucurie, cu osârdie şi cu evlavie; iar zilele lor de pomenire se cuvine a le prăznui cu tot poporul, cu psalmi, cu cântări de laude şi de mulţumire şi a le cinsti duhovniceşte. Pentru că ei, de toată lumea lepădându-se şi de Hristos Dumnezeul nostru lipindu-se, slujindu-I Lui cu toată osârdia şi cu tot sufletul, s-au făcut următori ai sfintei şi dumnezeieştii vieţi.

  Continuare»publicat pe 10 decembrie 2015
La prăznuirea Sf. M. Mc. Iacov Persul – ocrotitorul ceresc al sfintei noastre mânăstiri, în seara zilei de 9 decembrie, s-a săvârșit Slujba Privegherii iar dimineața, 10 decembrie, sfânta şi dumnezeiasca liturghie a fost săvârșită în biserica închinată Sf.M.Mc. Iacov Persul de către preacuviosul părinte arhimandrit Natanael, alți părinți din obște și alți părinți care au avut evlavia de a cinsti pe cerescul ocrotitor al mânăstirii noastre - Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul.  Continuare»publicat pe 08 decembrie 2015

“Astazi, cand Sfanta Biserica o pomeneste pe Sfanta Ma­re Mucenita Ecaterina, sa vorbim despre intelepciune cu care era inzestrata şi anume cu o intelepciune duhovniceasca adanca: ea i-a depasit pe cei cinci intelepti in cugetarea des­pre Dumnezeu. Exista o intelepciune lumeasca, la care referindu-se Sfintii Parinti spun: „Este mai bine sa fii nebun“. Intelepciunea lumeasca este de pilda atunci cand mergi la biserica pentru ca nu ai altceva de facut sau cand dai milostenie pentru ca n-ai unde pune banii etc.

  Continuare»publicat pe 08 decembrie 2015
Iar pentru dobândirea jertfei de sine prin care dezrădăcinăm din inimă patimile noastre, un element de bază și preocuparea principală a noastră trebuie să fie rugăciunea. Părinților, singuri nu putem face nimic! ,,Ostenit-am strigând, amorţit-a gâtlejul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu” (Psalm 68, 4). Acum, stau și vă întreb pe voi, părinți și frați, cine sau ce îl împiedică pe monah să-și îndeplinească datoria sa? Și, pentru că sistemul nostru de organizare, după tradiția Părinților, este cel chinovial, acest lucru ne ajută mai mult, ne dă mai multă libertate. Eu am viețuit singur înainte, având foarte multe responsabilități, și, ca om, trebuia să mă îngrijesc de foarte multe.

  Continuare»publicat pe 04 decembrie 2015
Intrarea în Biserică a dumnezeieştii Fecioare cea plină de har este îndoită: una văzută, cea de pe pământ, care s-a făcut în tem­plul din Ierusalim; alta nevăzută, aceea din Biserica triumfătoare, unde Sfânta Fecioară se află în fruntea cetelor Sfinţilor, a îngeri­lor şi Arhanghelilor, a Heruvimilor şi Serafimilor. Cea dintâi a umplut de slavă templul lui Solomon; cea de-a doua umple de sla­vă cerul, templul cel nefăcut de mână al lui Dumnezeu.  Continuare»publicat pe 02 decembrie 2015

Cuviosul Cleopa de la Sihăstria - o viață de smerenie

Acum, la împlinirea a 17 ani de la plecarea Părintelui Cleopa dintre noi, ne mângâiem că ne-au rămas măcar cărţile sale ziditoare de suflet, înregistrări audio şi video, precum şi fotografii cu sfinţia sa. Nu ne rămâne decât să ne rugăm întru-tot-milostivului Dumnezeu ca să ne ajute să împlinim ceea ce Părintele Cleopa a propovăduit şi lucrat toată viaţa, pentru ca să se împlinească şi cu noi urarea sa: „Mânca-v-ar Raiul!”.

  Continuare»publicat pe 29 noiembrie 2015

„Samarineanul milostiv este chipul iubirii lui Hristos în oameni”

Pilda rostită de Mântuitorul în Evanghelia de astăzi este un îndreptar pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin. Vedem că Samarineanul milostiv este chipul iubirii lui Hristos în oameni. Biserica a rânduit ca în Duminica XXV-a după Rusalii să fie citită Evanghelia care conţine pilda Samarineanului Milostiv rostită de Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind o tâlcuire a tainei mântuirii neamului omenesc și un îndreptar pentru viața Bisericii și a fiecărui creștin în parte. Întrucât această Evanghelie se află în legătură cu începutul Postul Nașterii Domnului, Pilda Samarineanului milostiv ne ajută să ne pregătim pentru această perioadă

  Continuare»<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 <  Pagina 26 din 138  > 27 28 29 30 31 32 33 34 35  >>


 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705