Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

News

<< 141 142 143 144 145 146 147 148 149 <  Page 150 of 153  > 151 152 153  >>

publicat pe 25 februarie 2009

Sf_Antonie

Mănăstirea Sireţi s-a învrednicit de un mare dar duhovnicesc şi anume o părticică din Moaştele Sf.Cuv. Antonie cel Mare – Părintele călugărilor. Aceste Sf. Moaşte este darul de mare preţ al PF Mitropolit Evloghie de Milano. De asemenea înaltul ierarh a dăruit o parte din Moaştele Sf.Mc. Priscus şi o parte din lemnul pe care a suferit mucenicia Noul Mucenic Nicolae, lemn ce în ziua pomenirii Sfântului elimină un lichid asemănător sângelui.

  More»publicat pe 23 februarie 2009

HaralambieSfântul Sfinţit Mucenic Haralambie

În fiecare an, credincioşii ortodocşi sărbătoresc ziua Sfântului Haralambie, mucenic care a trăit în perioada împăratului roman Sever (193 - 211 d.Hr.), martir care a devenit vestit prin puterea credinţei sale şi prin convingerea cu care propovăduia numele lui Iisus Hristos.

Sfântul Haralambie a fost episcop al cetăţii Magnezia, din Asia Mica, acolo unde guvernator al provinciei era Lucian dregătorul. Acesta nu suporta harul dumnezeiesc al bătrânului episcop, mergând până la a le porunci într-o zi ostaşilor să-l aresteze pe Haralambie şi să-l aducă în faţa sa, pentru a-l judeca.

  More»publicat pe 22 februarie 2009

JudecataCuvânt de învăţătură la Duminica Infricoşatei Judecăţi

"În această Duminică a Triodului, premergătoare perioadei Postului Paştilor, se face amintire de Cea de-a doua venire a lui Hristos, Care va veni de această dată nu în chip smerit, nu discret, neluat în seamă de omenirea încremenită în adormire, ci întru slavă, venind ca un fulger pe norii cerului, înconjurat de cetele îngerilor. Atunci va şedea pe tronul slavei Sale şi va aduna înaintea Lui toate neamurile..."

  More»publicat pe 20 februarie 2009

MS Antonio

"În dimineaţa zilei de 20 februarie 2009, la varsta de 68 de ani, a trecut la cele veşnice ÎPS Antonio de Rosso, Arhiepiscop de Ravenna şi l'Αquila şi Mitropolit al Italiei."
  More»publicat pe 14 februarie 2009

IntampinareaCuvânt de învăţătură la Praznicul Întâmpinării Domnului

"Acum slobozeşte pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău Israel." (Luca 2:29-32)

  More»publicat pe 14 februarie 2009

Fiul RisipitorCuvânt de învăţătură la Duminica Fiului Risipitor

"Iubiţi fraţi! Sfânta Biserică, această maică iubitoare de fii a credincioşilor, care i-a născut întru mântuire şi ia asupra sa toate grijile ca fiii săi să nu rămâăa lipsiţi de moştenirea lor - Cerul, pregătindu-i de săvârşirea cu izbândă a nevoinţei care vine a sfintelor Paresimi, ne-a propovăduit la Dumnezeiasca Liturghie pilda Domnului nostru Iisus Hristos despre fiul risipitor."

  More»publicat pe 08 februarie 2009

Vamesul_si_FariseulCuvânt la Duminica Vameşului şi a Fariseului

Cea dintâi Duminică, a Vameşului şi Fariseului, care ne pregăteşte pentru Postul Mare, Sfinţii Părinţi au mai numit-o "vestitoare" a luptelor celor duhovniceşti, pentru ca prin ea, ca şi cu o trâmbiţă, ni se ves­teşte pregătirea de război împotriva diavolilor, în postul care vine.
Primul semnal al acestei pregătiri de luptă ni-l dau cele trei stihiri, care se cântă îndată după Evanghelia Utreniei: "Uşile pocăinţei...", "Cărările mântuirii...", şi "La mulţimea faptelor mele celor rele...", stihiri care ne umplu de umilinţă şi ne răscolesc inimile. În lumina lor ne vedem cu sufletul şi cu trupul întinate de mulţimea faptelor celor rele...

  More»publicat pe 01 februarie 2009

ZaheuCuvânt de învăţătură la Duminica lui Zaheu Vameşul

"Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân."

  More»publicat pe 23 ianuarie 2009

TitleTroparul Sf.Cuv. Antipa de la Calapodeşti

Povăţuitor preaînţelept al călugărilor şi înger pământesc te-ai arătat, Sfinte Cuvioase Părinte Antipa, înfrânându-ţi trupul cu nepătimirea şi luminând inimile credincioşilor cu strălucirea virtuţilor tale. Pentru aceasta te-ai făcut locaş preacinstit al Sfântului Duh şi în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale de la Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne daruiască nouă mare milă..

Troparul Sf.Cuv. Antipa de la Calapodeşti – gl. al 3-lea.

  More»publicat pe 19 ianuarie 2009

Title“Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca ” (Luca 3, 5) Cea mai bună pregătire pentru o sărbătoare bisericească este împăcarea cu vrăjmaşii.

Nu este, oare, un lucru fără judecată, ca atunci când soseşte o sărbătoare, să fie aşa o mare preocupare de a se scoate din ladă haina cea mai frumoasă şi a o pregăti cu cea mai mare grijă, a pune încălţăminte frumoasă, a aşeza pe masă mâncăruri scumpe, a aduce din toate părţile tot felul de prisosinţă, a se împopoţona şi împodobi în tot chipul, dar a nesocoti cu totul sufletul, sufletul cel părăsit, cel pătat...

  More»<< 141 142 143 144 145 146 147 148 149 <  Page 150 of 153  > 151 152 153  >>


 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705