Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

Noutăţi

Moaştele Cuv. Iosif Isihastul

publicat pe 22 ianuarie 2008

La 27 decembrie 2007, părintele Efrem Filoteitul, ucenicul Cuviosului Iosif Isihastul, a dăruit o părticică din Moaştele Cuviosului Iosif Isihastul Sfintei Mănăstiri a Sf.M.Mc. Iacov Persul.

Acest Cuvios părinte a trăit între anii 1894-1959 în Grădina Maicii Domnului adică în Sfântul Munte Athos, unde se remarcă printr-o asceză riguroasă şi o viaţă dăruită total Lui Dumnezeu , astfel fiind numit ca isihast anume cel care a reînviat tradiţionala practică monahală a rugăciunii inimii, care se pierduse între timp în rândurile monahilor athoniţi.

Cuviosul Iosif a dus o viată extrem de aspră de nevoinţe duhovniceşti, luând aminte cu cea mai mare rigurozitate la toate amănuntele vieţii duhovniceşti. Mai presus de orice s-a dedicat cu tot sufletul rugăciunii minţii, atât in timpul perioadelor fixate ei cât şi atunci când îşi practica rucodelia prin confecţionarea unor cruciuliţe din lemn. El stăpânea arta trezviei şi a rugăciunii duhovniceşti pe care le împărtăşea cu succes ucenicilor săi. Această viaţă lăuntrică, afirma el, reprezintă esenţa adevăratului monahism, înălţându-l pe monah la practicarea înaltelor virtuţi creştine şi făcându-l părtaş al harului divin.

De asemenea, Cuviosul Iosif a devenit un mare mistic, văzător cu duhul, care s-a înălţat la înălţimea unor stări de conştiinţă asemănătoare celor experiate de către marii isihaşti din trecut.

O dovadă vie a sfinţeniei acestui mare gigant al misticii ortodoxe răsăritene sunt ucenicii lui care desfăşoară o activitate bogată în promulgarea valorilor răsăritene. Exemplu viu fiind părintele Efrem Filoteitul care a înfiinţat în statul American, Arizona 19 mănăstiri ortodoxe, însă faptul cel mai important este că şi părintele Efrem la fel ca şi Cuviosul Iosif Isihastul continuă această practică isihastă, astfel văzându-i-se roadele.

Este o mare bucurie duhovnicească pentru întreaga noastră obşte monahală de a avea în mijlocul nostru o părticică din Sfintele Moaşte ale Cuviosului Iosif Isihastul pentru că prin ele îl avem pe Sfânt alături de noi ca rugător şi mijlocitor in faţa tronului Celui Preaînalt.
 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705