Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

News

Duminica IV din Postul Mare - a Sf. Ioan Scărarul

publicat pe 13 martie 2010

Cuvânt la Duminica a IV-a a Sfântului şi Marelui Post - a Sfântului Ioan Scărarul - pr. Petroniu Tănase

Săptămâna a patra, Săptămâna Înjumătăţirii Postului, este luminată de prezenţa Sfintei Cruci, de care necontenit pomenesc slujbele bisericeşti. „În mijlocul zilelelor înfrânării, ajungând astăzi cu puterea Crucii, să slăvim pe Cel ce S-a înălţat pe dânsa, ca pe Mântuitorul şi Dumnezeul nostru...”.

Sf. Cruce se află pe iconostas în această vreme, spre închinarea credincioşilor: „Să ne închinăm, credincioşii, preacinstitului lemn pe care S-a înălţat Făcătorul tuturor...; veniţi să o sărutăm cu frică şi cu dragoste, luând de la ea dar luminos; izbăvire de patimi, întărire şi izgonire a toată puterea drăcească”.

Împreună cu cinstirea Crucii se uneşte şi „tema săptămânii”: Pilda Vameşului şi Fariseului, care din nou ne aduce aminte de primejdia mândriei şi de folosul cel mare al smereniei. Faptele noastre cele rele sunt necontenit prilej de smerenie şi a striga ca vameşul: „Nu cutez eu ticălosul, să privesc cu ochii spre cer, pentru faptele mele cele viclene...” (Duminica seara); căci „Făcând vrednicia sufletului meu roabă patimilor, m-am făcut ca un animal şi nu mă pot uita spre Tine, Preaînalte; ci plecându-mă în jos, Hristoase, ca vameşul mă rog strigând către Tine: Dumnezeule milostiveşte-Te spre mine şi mă mântuieşte” (Vineri seara).

Dar Mântuitorul ne-a învăţat smerenia mai mult decât cu pilda Vameşului, cu însăşi viaţa şi smerenia Sa. De aceea: „De la Domnul, Cel ce S-a smerit pe Sine până la moartea prin Cruce pentru tine, învăţându-te, suflete al meu, din înălţare smerenia şi din smerenie înălţarea, nu te înălţa pentru virtuţile tale, nici nu te socoti pe tine drept să osândeşti pe aproapele tău ca fariseul cel lăudăros; ci cu gândul plecat aducându-ţi aminte numai de păcatele tale, ca vameşul strigă: Dumnezeule, milostiveşte-Te spre mine păcătosul” (Joi seara). Prin smerenia Sa, Domnul ne-a lăsat calea cea bună a smereniei: „Cale cea mai bună a înălţării ai arătat, Hristoase, a fi smerenia, micşorându-Te Însuţi pe Tine şi chip de rob luând, neprimind rugăciunea cea mult falnică a fariseului, iar suspinul cel umilit al vameşului primindu-l ca pe o jertfă fără prihană întru cele de sus” (Luni, la Vecernie).

Încadrarea Duminicii Crucii de cele două pilde evanghelice: a Fiului Risipitor (Săptămâna a III-a) şi a Vameşului (Săptămâna a IV-a) are un adânc tâlc duhovnicesc. Crucea este, pe de o parte, semnul negrăitei milostiviri şi a dragostei fără margini a lui Dumnezeu, „Care aşa de mult a iubit lumea, încât şi pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat pentru dânsa” (Ioan 3, 16), iar pe de alta, este şi semnul nemărginitei smerenii a Domnului, „Care S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte de Cruce” (Filipeni 2, 8). Ceea ce Mântuitorul ne învăţase cu cele două pilde, ne-a arătat-o mai desăvârşit cu moartea Sa pe Cruce. Smerenia şi dragostea, care sunt plinătatea desăvârşirii duhovniceşti şi pe care le cerem cu atâta stăruinţă de-a lungul postului, prin rugăciunea Sf. Efrem, ni le arată Domnul prin taina Crucii, pe care o cinstim în mijlocul postului.

Şi ca o icoană vie a acestor mari virtuţi, Duminica a IV-a, ne pune înainte prăznuirea marelui Părinte şi povăţuitor duhovnicesc, Sf. Ioan Scărarul. Viaţa lui a fost ascunsă, smerită şi aprinsă de dumnezeiască dorire. Patruzeci de ani a trăit sihăstreşte, pururea fiind aprins de râvna înflăcărată şi de focul dumnezeieştii iubiri. Toată petrecerea lui era în rugăciunea neîncetată şi în nemăsurata dragoste de Dumnezeu. De aceea s-a făcut pildă a toată virtutea şi doctor sufletesc iscusit; plin de înţelepciune, căci Duhul Sfânt vorbea prin gura lui, ajungând ca o „stea nerătăcită şi luminând până la marginile lumii” (Condac).

Continuare la www.doxologia.ro

Părintele Mihail Cazacu în Peştera Sfântului Ioan Scararul din Muntele Sinai
Peşteră pe care a împodobit-o cu osteneala sa, aducând candele, icoane, covoare.
 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705