Manastirea Sireti - Noutati  Printati aceasta pagina    
 
    RO | EN | DE | RU    
 

News

<< 127 128 129 130 131 132 133 134 135 <  Page 136 of 157  > 137 138 139 140 141 142 143 144 145  >>

publicat pe 29 ianuarie 2010

O omilie de mare importanţă, caracterizată de curaj şi cu duh mărturisitor, a ţinut luni, 25 ianuarie 2010, în sala plină de credincioşi a Uniunii Ortodoxe Panelenice (Kaningos 10, Atena), protoprezbiterul profesor emerit al Universităţii Aristotelice din Tesalonic şi unul din protagoniştii luptei împotriva ecumenismului şi a papismului, părintele Theodoros Zisis. Tema omiliei a fost: „Către o nouă Ferrara – Florenţa. Este ignorat sau răstălmăcit Sfântul Marcu Evghenicul?”. Pe vorbitor l-a precedat vicepreşedintele Uniunii Ortodoxe Panelenice, domnul Ioannis Karatzenis.

  More»



publicat pe 26 ianuarie 2010

Povestirea monahului Amonie despre uciderea cuvioşilor părinţi din Sinai şi Rait.

Iubitorul de oameni Dumnezeu, Cel ce întinde mâna de ajutor celor care Îl cheamă din toată inima, a poruncit să se aprindă o vapaie mare în sfântul vârf al muntelui, şi văzând tot muntele plin de fum, şi focul suindu-se până la cer, ne-am cutremurat toţi, şi puţin de n-am pierit de frica celor ce se vedeau, apoi căzând la pământ, ne-am închinat Domnului şi ne-am rugat Lui, să treacă primejdia ce era asupra noastră.

Barbarii, văzând focul, s-au înspăimântat şi îndată au fugit, aruncându-şi armele şi lăsându-şi şi cămilele, pentru că n-au putut măcar un ceas să rabde înspăimântătoarea vedere de foc. Noi văzând acestea, am mulţumit şi am slăvit pe Dumnezeu, Care nu lasă până în sfârşit pe cei care Îl cheamă.

  More»



publicat pe 24 ianuarie 2010

Vamesul_si_FariseulCuvânt la Duminica Vameşului şi a Fariseului

Cea dintâi Duminică, a Vameşului şi Fariseului, care ne pregăteşte pentru Postul Mare, Sfinţii Părinţi au mai numit-o "vestitoare" a luptelor celor duhovniceşti, pentru ca prin ea, ca şi cu o trâmbiţă, ni se ves­teşte pregătirea de război împotriva diavolilor, în postul care vine.
Primul semnal al acestei pregătiri de luptă ni-l dau cele trei stihiri, care se cântă îndată după Evanghelia Utreniei: "Uşile pocăinţei...", "Cărările mântuirii...", şi "La mulţimea faptelor mele celor rele...", stihiri care ne umplu de umilinţă şi ne răscolesc inimile. În lumina lor ne vedem cu sufletul şi cu trupul întinate de mulţimea faptelor celor rele...

  More»



publicat pe 23 ianuarie 2010
Începând cu Duminica „Vameşului şi a Fariseului", calendarul ortodox consemnează intrarea în perioda premergătoare Paştelui. Numită după cartea în care sunt redate, pe larg, slujbele bisericeşti din acest răstimp, perioada Triodului se distinge prin specificul profund duhovnicesc şi de pocăinţă al conţinutului liturgic, toate pregătindu-ne pentru Patimile Mântuitorului Hristos, dar mai ales pentru Învierea Sa.  More»



publicat pe 23 ianuarie 2010
„Eu am văzut multe mănăstiri şi în Rusia şi peste graniţă. Peste tot călugării trebăluiesc, construiesc; însă şi treburile şi construcţiile sunt lucruri lumeşti. Viaţa monahului este în biserică, lucrul lui este pravila monahală.“
Sf. Antipa
  More»



publicat pe 20 ianuarie 2010

Sfântul Ioan nu are nevoie de laude omeneşti. L-a lăudat Însuşi Hristos când a spus că, între mulţimile oamenilor care s-au născut până atunci, el este mai presus de toţi (vezi, Matei 11, 11). Este mai presus de Noe, de Avraam, de Iacov, de patriarhi, mai presus de toţi marii bărbaţi.

 

 

  More»



publicat pe 19 ianuarie 2010

Sfântul Marcu Evghenicul, mitropolitul Efesului, a fost un neînfricat mărturisitor al credinţei la Sinodul de la Ferrara-Florenţa, pentru că nu a cedat presiunilor papale şi şantajelor, rămânând până la sfârşit un mărturisitor al credinţei. Nu numai că în timpul acelui Sinod a dovedit rătăcirile latinilor, dar în acelaşi timp a dovedit şi falsurile (mistificările) pe care le-au făcut latinii (catolicii) în textele Părinţilor Bisericii.

 

 


  More»



publicat pe 19 ianuarie 2010

Astăzi, 19 ianuarie 2010, Patriarhia Ierusalimului, alături de Biserica Rusă, Biserica Serbiei, Biserica Georgiei şi Muntele Athos, sărbătoreşte marele praznic al Botezului Domnului.

 

  More»



publicat pe 19 ianuarie 2010

  More»



publicat pe 19 ianuarie 2010

În Iordan botezându-te Tu Doamne,
Închinarea Treimii S-a arătat,
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te,
şi Duhul în chip de porumbel a adeverit
întărirea Cuvântului,
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase, Dumnezeule,
şi lumea ai luminat, mărire Ţie!


  More»



<< 127 128 129 130 131 132 133 134 135 <  Page 136 of 157  > 137 138 139 140 141 142 143 144 145  >>


 
loc. Sireţi, r. Străşeni
tel. 0-237-71705